Bootcamp

Wat is bootcamp?

Bootcamp is sportief bezig zijn in de buitenlucht in groepsverband. Tijdens de bootcamp train je al je spieren en komen zowel kracht-onderdelen als cardio aan bod.
In principe kan iedere sporter deelnemen aan een bootcampsessie op eigen niveau, maar een basisconditie is wel wenselijk. Wij, jullie coaches, proberen uiteraard wel rekening te houden met ieders niveau en passen zo nodig tijdens de les een oefening aan zodat iedereen kan volgen.

Bij FIT & STRONG BOOTCAMP werken we met o.a. eigen lichaamsgewicht, kettlebells, battleropes, sleetjes, slammballs.. etc.
We proberen elke les anders te maken zodat je steeds nieuwe uitdagingen hebt. Ook het groepsverband heeft altijd een positieve uitwerking. Er wordt hard gezweet, maar ook veel gelachen tijdens de lessen.

Mocht je nog vragen hebben alvorens een proefles te volgen, aarzel niet en contacteer ons via info@fitstrong.be of stuur een privébericht op onze facebookpagina.


Maandag: 20:00 uur tot 21:00 uur 
Dinsdag: 20:00 uur tot 21:00 uur 
Donderdag 19:30 uur tot 20:30 uur 
Zaterdag: 09:00 uur tot 10:00 uur 

                                 HIIT

 Tijdens onze HIIT-sessies gaan we 45 minuten aan de slag met jullie. HIIT staat voor High Intensity Interval Training. Deze lessen zijn korter, maar pittiger dan de bootcamps. De oefeningen worden snel achter elkaar uitgevoerd met weinig rust ertussen, zodat de hartslag steeds omhoog wordt gebracht. Ook hier komen kracht en cardio aan bod.

HIIT is vanzelfsprekend enkel geschikt voor de fittere sporters onder jullie!
Wil je net dat beetje meer, kom deze les dan zeker eens testen. Hiervoor moet je jezelf vantevoren aanmelden, deze les gaat namelijk alleen door als er 5 of meer geïntersseerden zijn (donderdagavond om 20:15 uur).


Op dit moment zijn er geen HIIT-lessen gepland.

Bij voldoende interesse zal er wel opnieuw een hiit-sessie ingepland worden in ons weekschema (donderdagavond om 20:15 uur).


Je kunt je hiervoor aanmelden via de facebookpagina of contact met ons op te nemen

                    Personal Training

Het is ook mogelijk om personal training te volgen bij één van de coaches van FIT & STRONG BOOTCAMP.

Wil je graag fitter of sterker worden, afvallen, of heb je weinig motivatie om een bepaald sportschema vol te houden?

Bij FIT & STRONG BOOTCAMP gaan we samen met jou kijken voor een aangepast programma zodat jij jouw doelen kunt bereiken. Alvorens we hieraan beginnen wordt er een intakegesprek gehouden om te zien waaraan jij wilt werken.

Ook hier zijn verschillende formules mogelijk.
Neem contact met ons op voor meer informatie.


Enkel op afspraak

            Bootcamp voor clubs

Wil je met je sportclub een keer iets anders doen? Boek dan een bootcamp bij FIT&STRONG BOOTCAMP.

Samen wordt er dan gekeken naar een passend moment en locatie om deze les te laten doorgaan.


Enkel op afspraak

Coaches

Steven Janssen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Saskia Dinjens

Ik ben al mijn hele leven competitief bezig met sport. Vroeger met paardrijden, waarin ik naast veel wedstrijden gereden te hebben ook 16 jaar heb lesgegeven aan andere ruiters.
Naast paardrijden heb ik ook een tijd aan thaiboksen gedaan, zalig vond ik die lichamelijke uitdaging!
Toen ik nog in de paardenwereld zat was Steven al een tijdje gestopt met voetballen en had al een paar keer deelgenomen aan een obstakelwedstrijd.
Ikzelf ging kijken en vond dit een spektakel om te zien, maar zag mezelf hieraan nooit deelnemen. Maar nadat ik een aantal wedstrijden langs de zijlijn meegemaakt had wilde ik dit toch eens testen. Dit viel direct in de smaak en deze hobby liep volledig uit de hand en werd een levensstijl. Nadat ik helemaal gestopt ben met de paardensport heb ik me volledig op de OCR sport gestort en train ik gemiddeld een 10-tal uren per week, hardlopen, bootcamps, krachttraining en sinds kort kunnen we gericht trainen op onze eigen OCR baan die Steven zelf heeft neergezet in onze achtertuin (vroeger de paardrijpiste)..
Mijn interesse in sport is dus altijd gebleven en ook het coachen en helpen van anderen heeft me altijd geboeid. Samen hebben we dan ook besloten om hiermee iets te doen en zo is FIT&STRONG BOOTCAMP ontstaan.
Samen met Steven heb ik een cursus Personal training gevolgd en nu zijn we al een tijdje aan de gang met onze eigen zaak. Daarnaast werk ik nog voltijds als notarieel medewerker. Na een dagje bureauzitten is het altijd fijn om zelf te sporten of een training te geven en anderen te motiveren!

Prijslijst

Bootcamp en HIIT training

Most popular

Proefles = gratis

 • Losse les: € 7,-
 • 10-beurtenkaart : € 60,-

Personal training en Small group training

Most popular

Intakegesprek € 25,- (wanneer de lessen of het schema gevolgd worden is het intakegesprek gratis)

 • Één op één: € 50
 • Één op twee: € 25,- per persoon
 • Één op drie: € 17,- per persoon
 • Één op vier : € 12,50 per persoon

Op maat gemaakte schema’s

Afhankelijk van de behoefte en soort (lopen/kracht/combinatie)

€ 30 / maand

Groepstraining voor clubs op aanvraag

Most popular

€ 40 / uur

OCR parcours

Momenteel zijn we bezig met het bouwen van een obstakelbaan. Zodra deze af is volgt hierover meer informatie. Houdt onze website daarom zeker in de gaten. Zodra deze gebruikt kan worden zal dit bekendgemaakt worden!

Per dagdeel (voormiddag/ namiddag) € 12,-

Contactformulier

Neem contact met ons op als je vragen hebt! Dat mag ook telefonisch uiteraard

  Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid
  1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of dienstverleningen van FIT & STRONG BOOTCAMP.
  1.2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers aan trainingen van FIT & STRONG BOOTCAMP, ongeacht of dit in groepsverband of individueel is.
  1.3. De deelnemers van FIT & STRONG BOOTCAMP aanvaarden de algemene voorwaarden door de aankoop van een 10-beurtenkaart, een losse les, proefles of andere activiteit.
  1.4. FIT & STRONG BOOTCAMP kan de algemene voorwaarden eenzijdig en op eender welk tijdstip wijzigen. De laatste versie is de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van FIT & STRONG BOOTCAMP.
  1.5. Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  1.6. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op vier mei tweeduizend twintig (04/05/2020)
  2. Deelname aan lessen
  Sporters van FIT & STRONG BOOTCAMP kunnen deelnemen aan een bootcamp op basis van een 10-beurtenkaart of losse les.
  2.1. Inschrijven of afmelden voor een bootcamp van FIT & STRONG BOOTCAMP gebeurt online via de WhatsApp-groep.
  2.2. Deelname aan een bootcamp van FIT & STRONG BOOTCAMP kan mits tijdige afmelding kosteloos geannuleerd worden.
  2.3. De 10-beurtenkaart is 6 maanden geldig. De geldigheidsduur kan op verzoek van de sporter maximaal met 6 maanden verlengd worden in geval van ziekte, blessures of andere medische redenen.
  2.4. Een betaalde beurtenkaart of losse les is niet opzegbaar of terugbetaalbaar.
  2.5. De beurtenkaart of inschrijving voor een bootcamp is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
  2.6. FIT & STRONG BOOTCAMP behoudt zich het recht voor om een bootcamp te wijzigen of annuleren als gevolg van overmacht, veiligheids- en gezondheidsredenen en/of bij te weinig deelnemers. In dat geval zullen eventuele gereserveerde bootcamps niet in rekening worden gebracht.
  2.7. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden kan FIT & STRONG BOOTCAMP weigeren diensten te verlenen aan een sporter zonder enige restitutie of vergoeding.
  3. Prijzen en betaling
  3.1. Het bedrag van de 10-beurtenkaart is onmiddellijk verschuldigd aan FIT & STRONG BOOTCAMP.
  3.2. Het lesgeld van de losse les is verschuldigd aan FIT & STRONG BOOTCAMP vóór aanvang van de les.
  3.3. Nieuwe sporters van FIT & STRONG BOOTCAMP starten met 1 gratis proefles.
  3.4. De geldende tarieven zijn steeds ter inzage op de vestiging van FIT & STRONG BOOTCAMP.
  4. Risico en aansprakelijkheid
  4.1. Deelname aan de lessen en andere activiteiten bij FIT & STRONG BOOTCAMP geschiedt op eigen risico. Iedere sporter dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een bootcamp. Ieder sporter dient een arts te consulteren in geval van gezondheidsklachten of bij andere redenen om niet deel te nemen aan een bootcamp.
  4.2. Adviezen van FIT & STRONG BOOTCAMP, haar medewerkers en trainers zijn vrijblijvend en worden op eigen risico gevolgd.
  4.3. Iedere sporter is verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en persoonlijke bezittingen.
  4.4. Iedere sporter is verantwoordelijk voor verlies of beschadigingen toegebracht aan goederen van FIT & STRONG BOOTCAMP en/of de eigenaar van de te gebruiken locatie.
  4.5. FIT & STRONG BOOTCAMP, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, blessures of andere schade van sporters en/of derden.
  4.6. FIT & STRONG BOOTCAMP is niet aansprakelijk voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen van sporters en/of derden.
  4.7. FIT & STRONG BOOTCAMP is niet aansprakelijk voor eventuele schade of overtredingen toegebracht door een sporter.
  4.8. FIT & STRONG BOOTCAMP behoudt zich het recht voor om een sporter uit te sluiten van deelname aan een bootcamp omwille van de ongeschiktheid van de sporter.
  5. Geschillen en toepasselijk recht
  5.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door FIT & STRONG BOOTCAMP waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  5.2. De ongeldigheid van een bepaling van de algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid, wettelijkheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen.
  5.3. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd.